Unik App Identitet

Diarienummer 2013-03503
Koordinator AppBooster Sweden AB - AppBooster Sweden, Stockholm
Bidrag från Vinnova 375 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att AppBooster skulle utveckla tekniken och affärsmodellen för distribution av mobila appar för företag. Målet var att utveckla en teknik som gör det lättare för företag att sprida sina appar med ett unikt innehåll, ´Application Identification´. Detta uppfylldes genom att vi nu kan erbjuda företag detta för att de enklare ska få fler att använda sina appar samt kunna skicka ut dessa med ett unikt innehåll och få statistik på hur apparna används. Vi har redan presenterat denna teknik för marknaden med väldigt goda resultat.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att AppBoosters innovation blivit integrerad i våra befintliga produkter. Vi har även utvecklat de appkataloger som skulle göras till iOS, Android och Windows. Detta ger framtida kunder möjligheten att på ett enkelt sätt sprida sina appar med en hög säkerhet. Responsen som vi fått när vi presenterat tekniken för potentiella kunder har varit över förväntan och vi har starka incitament på att detta kommer generera fler kunder för AppBooster.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en förstudie och verifikation av den befintliga plattformen, efter togs arkitekturen fram för ´Application Identification´ för att sedan integreras mot våra molnbaserade produkter. Utvecklande av Beta version gjordes samt app katalogerna för iOS, Android, Windows samt Blackberry. Efter det utvecklades den första programvaran som sedan testades av flera olika användare. De problem som dök upp i testfasen korrigerades så att systemet fungerade problemfritt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.