Undersökning av faktorer som orsakar barnövervikt med syfte att utveckla förebyggande strategier

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Bidrag från Vinnova 2 191 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01095

Statistik för sidan