Investigations of factors causing child obesity with purpose to develop prevention strategies

Reference number
Coordinator Karolinska institutet - Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Funding from Vinnova SEK 2 191 000
Project duration July 2009 - June 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-01095

Page statistics