UN-EYE Avidentifiering av Eyetracker video

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 2 045 890 kronor
Projektets löptid mars 2009 - januari 2011
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00088

Statistik för sidan