Umeå Biotech Incubator

Diarienummer 2015-03055
Koordinator Umeå Biotech Incubator AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång 2015-00078-en

Syfte och mål

Syftet med projektet är att bygga upp en av Sveriges bästa Life science inkubatorer och skapa förutsättningar att forskning med kommersiell potential utvecklas till tillväxande företag som skapar arbetstillfällen i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

nder 2017 har UBI utvärderat 24 nya affärsidéer och inkuberat 24 affärsidéer i inkubatorn där nio har varit bolagiserade, resten av affärsidéerna drivs som inkubatorprojekt inom UBI. Under året har UBI slutfört uppbyggnaden av Finansieringsfasen och fem bolag har påbörjat den processen. Under 2018 har inkubatorprojekten och företagen attraherat 27 MSEK i finansiering både mjuka och hårda medel och 18 arbetstillfällen har skapats.

Upplägg och genomförande

Projektet drivs inom Umeå Biotech Incubator där målet är att erbjuda innovatörerna den bästa affärsutvecklingsstödet för att utveckla tillväxande företag. Utvecklandet av den förbättrade finanasieringsfasen gav effekter redan under hösten inom två av företagen och vi ser att intresset hos storbolag och investerare är stort för våra inkubatorföretag.

Externa länkar

Inficure Bio tog in ägarkapital UBIs vd nominerades till årets VD i Umeåregionen Artikel UBIs hemsida om året 2017

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.