Ultrakänsligt Epstein-Barr virustest för transplantationspatienter för att förebygga avstötning och cancer

Diarienummer
Koordinator TATAA Biocenter AB - tataa biocenter
Bidrag från Vinnova 2 947 125 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4Health - samverkansprojekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Samverkansprojekt för bättre hälsa - våren 2019

Syfte och mål

Baserat på vår patentskyddade teknik Two-Tailed PCR, som erbjuder känsligare och säkrare analys av korta nukleinsyror såsom mikroRNA (miRNA) än dagens metoder, ska vi utveckla ett test att följa infektion av Epstein-Barr virus (EBV) hos transplanterade patienter för att förebygga sidoeffekter och avstötning.

Förväntade effekter och resultat

Med den metod som utvecklas kommer uppföljning av transplanterade patienter bli mycket säkrare, billigare och dessutom betydligt vänligare mot patienten. Det kommer leda till förbättrad uppföljning och eftervård, längre överlevnad och dessutom minska åtgången på donerade organ.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet ska vi först validera ett Two-Tailed PCR baserat test för EBV-miRNA på arkiverade blodprover från transplantationspatienter, för att, efter eventuell justering, tillverka ett kit för forskningsbruk (RUO, ”Research Use only”), som valideras kliniskt vid Sahlgrenska universitetssjukhuset genom att följa transplanterade patienter. Studien kommer ligga till grund för det beslutsstöd som tas fram för rutinbruk.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 maj 2019

Diarienummer 2019-01431

Statistik för sidan