Ultrakänslig och kostnadseffektiv diagnostik för AML

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för immunologi, genetik och patologi
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2019 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4Health - samverkansprojekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Samverkansprojekt för bättre hälsa - våren 2019

Syfte och mål

Det behövs känsliga och säkra tester för att undersöka patienter med akut myeloid leukemi (AML) som får molekylärt riktad terapi. Vid tidiga tecken på terapisvikt kan prognosen förbättras genom att byta terapi. Vi avser att demonstrera att den ultrakänsliga sRCA tekniken, tidigare än andra metoder, kan påvisa mutationer som föranleder terapibyte för att uppnå bot. Teknologin kan generaliseras till de flesta maligniteter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar till att validera sRCA tekniken för att ultrakänsligt påvisa terapi-resistenta mutationer vid AML, genom jämförelse med andra tekniker. Vi kommer också att demonstrera teknikens lämplighet i kliniska sammanhang, med avseende på flexibilitet, robusthet och praktiskt utförande vid AML, och i förlängningen andra maligniteter.

Planerat upplägg och genomförande

Vid universitetslaboratoriet kommer vi att designa och etablera sRCA tester för terapi-resistenta mutationer vid AML, samt validera dessa tester och arbetsprocessen med hjälp av standardprover. När testerna uppnår den avsedda prestandan kommer dessa att överföras till laboratoriet för klinisk genetik vid Akademiska Sjukhuset för att analysera patientprover, samt jämföra tekniken mot alternativa tekniker vad gäller känslighet och lämplighet. Vi ämnar utreda affärsmöjligheterna och marknaden för denna teknologi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 maj 2019

Diarienummer 2019-01464

Statistik för sidan