Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ultrahöghållfasta stållaminat

Diarienummer
Koordinator Gestamp HardTech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 4 070 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2013-02635_SR_UHSS-S_en.pdf(pdf, 7187 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är att sänka vikten på fordonskomponenter genom att använda laminatplåt med en kärna som gör att vikten sänks jämfört med att använda en konventionell solid plåt. Projektet har varit specifikt inriktat på att använda en kärna av sintrat metallpulver samt forma plåten med hjälp av presshärdningsprocessen. Provdetaljer har genomgått alla tillverkningssteg enligt plan följt av ett deformationstest. Metodik har tagits fram för att kunna simulera laminat i det genomförda deformationstestet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet tyder på att en presshärdad laminatkomponent skulle kunna vara användningsbar i de fall då endast styvhet är av vikt i kombination med små deformationer. Vid högre deformationsgrad exempelvis komponenter avsedda för krock och energiupptagning krävs mer forskning för att hitta ett starkare sätt att fästa ytterplåtarna till kärnan. Även kärnans hållfasthet och duktilitet behöver förbättras för att laminatet ska kunna användas i komponenter för energiupptagning.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i 5 olika delar. 1. Sintring av kärnan. Ett antal olika legeringar har testats med avseende på främst styrka och duktilitet. 2. Fogning mellan kärna och ytterplåtar. Lämpliga lod har undersökts för styrka samt inverkan av de variabler som finns inom presshärdningsprocessen. 3. Presshärdning av laminatplåten. Tester har gjorts i konventionell presshärdningsutrustning för att studera lodets och kärnans beteende. 4. Prestandatester på färdig komponent. Styrka och duktilitet på färdig komponenet. 5. Simulering Metodik för laminat under deformation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-02635

Statistik för sidan