UCLA/GAP SenionLab 2014

Diarienummer 2014-03255
Koordinator SENIONLAB AB
Bidrag från Vinnova 113 902 kronor
Projektets löptid juni 2014 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att låta en grupp erfarna personer analysera marknaden för vår lösning, sett från ett nya perspektiv. Gruppen har både verifierat information vi själva tagit fram tidigare men även tagit fram ny information, funnit nya användningsområden samt definierat en ny marknadsvertikal, som vi tidigare inte varit etablerade inom. Ett vidare mål har varit att ta fram en konkret plan för hur bolaget kan etableras på den amerikanska marknaden. Gruppen som har stor erfarenhet av sin lokala marknad har beskrivit en etableringsprocess i den resulterande affärsplanen.

Resultat och förväntade effekter

Målet var att analysera vilka marknader som är mest lukrativa och vilket erbjudande som SenionLab skall tillhandahålla på dessa marknader. Utfallet blev en gedigen affärsplan som nu kommer att omsättas av bolaget under 2015. Ett konkret resultat är att i bolaget har etablerat kontakt med en en stor aktör inom en av marknadsvertikalerna och efter att projektet slutförts även erhållit en första beställning. Det är mycket troligt att bolaget kommer erhålla fler beställningar som en direkt följd av deltagandet vid GAP programmet.

Upplägg och genomförande

Två personers från bolaget deltog vid två träffar vid UCLA i Los Angeles, och arbetade då med studentgrupp. Vid första träffen definierades frågeställningen och den vid sista träffen redogjorde gruppen för sina resultat. Under de fem månaderna mellan träffarna möttes bolagets representant med studentgruppen via web-möten. De fysiska mötena vid UCLA var mycket väl organiserad och tiden upplevdes som mycket väl använd. Vid dessa träffar fanns även möjlighet att träffa andra entreprenörer och rådgivare från Kalifornien.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.