UBI Index - Incubation of Tomorrow - March 5th

Diarienummer 2013-01458
Koordinator UNIVERSUM DEVELOPMENT AB
Bidrag från Vinnova 40 000 kronor
Projektets löptid mars 2013 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

ämnet med vårt event kom att handla om morgondagens universitetsinkubatorer där vi tillsammans diskuterade brister och möjligheter med dagens modell samt hur vi bör konstruera morgondagens universitetsinkubatorer för att stimulera maximal tillväxt. Vi upplevde att vi nådde vårt syfte och mål där vi fick flertalet aktörer intresserade av vår studie vid release, samt skapade en debatt bland deltagarna.

Resultat och förväntade effekter

Skapa debatt kring morgondagens universitetsinkubatorer genom att presentera våra insikter från vår globala studie samt lära känna aktörerna inom det nordiska innovationsekosystemet. Resultatet blev ca 75 besökare däribland entreprenörer, riskkapitalister, politiker, inkubator-admin, universitetspresentanter, lobbyister och intresseorganisationer. Utländska som inhemska. Ett väldigt givande utfall.

Upplägg och genomförande

Ett 2,5 h event på Clarion Hotel Sign som blev en mix av presentation, paneldebatter, lunch- och affärsmingel samt talare från Riksdagen och VC firman Creandum. Ett roligt event enligt deltagarna själva där vi fick mottaga väldigt mycket beröm för upplägg och arrangemang kring.

Externa länkar

Officiell hemsida med videoklipp from eventet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.