TyreSens- Tyre Sensing for Tyre Model Parametrization

Diarienummer 2016-02520
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 308 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Komplex reglering - FFI
Ansökningsomgång FFI Komplex reglering - 2016-04-12

Syfte och mål

-Develop a cost, accuracy and time efficient method to obtain tyre model parameters -A three-way validation that ensures correctness of the proposed method -Test vehicle with instrumentation for tyre parameter identification - Knowledge build-up through a Ph.D. thesis

Förväntade effekter och resultat

Improve the vehicle development process by providing a fast, cheap and accurate method to parameterize tire models for complete vehicle simulation purposes.

Planerat upplägg och genomförande

Develop a tyre testing method through test track experiments and through thorough validation of the method and its result.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.