Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

TyreSens- Tyre Sensing for Tyre Model Parametrization

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 308 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Slutrapport 2016-02520eng.pdf(pdf, 555 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att kunna förbättra noggrannheten på simulering av bilens rörelse och därigenom kunna bidra till en förbättrad utvecklings och valideringsprocesserna för till exempel aktiv säkerhetsfunktionalitet. En metod att finna däcksmodellsparametrar genom mätning av en instrumenterad konventionell bil på provbana har studerats. Projekt visar att man kan åstadkomma detta även med små medel och enkla sensorer. Vidare så visar projektet betydelsen av att ha rätt modeller för att åstadkomma hög simuleringsprecision.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom enkel instrumentering av en konventionell bil på provbana kan införskaffa den data som behövs för att anpassa däcksmodeller till nya förutsättningar, t.ex. underlag. Detta möjliggör en snabb, enkel och tideffektiv process att förbättra och anpassa simuleringar och som i sin tur kan förbättra utvecklingsprocesser för till exempel aktiv säkerhet.

Upplägg och genomförande

Upplägget har varit drivit av experimentella försök i form av två större mät-kampanjer där mätningar på provobjekt samt omfattande referensmätningar gjorts. Mellan och efter kampanjerna har analys och simulering gjorts för att befästa teorier och ansatser. De omfattande referensmätningarna har möjliggjort ett systematiskt tillvägagångsätt att identifiera svagheter inte bara i metoden utan även i referensmätningsutrustning som inte är standardpraxis i projekt av detta slag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02520

Statistik för sidan