Tvåvägsdialog för ökad kunskap och innovationskraft runt öppna data

Diarienummer 2013-04976
Koordinator Naturvårdsverket
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta reda på mer om användarna av öppna data. Hur vi kan få kontakt med dem och vad som är viktigt för dem för att de ska kunna och vilja använda Naturvårdsverkets data. Vi vill hjälpa andra att kunna använda våra data, inte bara att tillhandahålla rätt format utan också att förstå vad data betyder och vad den kan användas till.

Resultat och förväntade effekter

Vi har berättat om våra resultat för andra myndigheter och organisationer som brottas med samma frågor som vi. Vi har hållit föredrag internt och externt, deltagit i hackathon och har haft kontakt med andra myndigheter och organisationer som är intresserade av hur vi arbetar och vilka krav vi har på vår plattform.

Upplägg och genomförande

Vi ger tillgång till data på användarens villkor. Vi använder film som medium för att berätta om vårt arbete med öppnadata samt om nya data som är aktuella. Vi synliggör våra handläggare och experter i bild för att besökaren ska känna att de får kontakt med och svar av en riktig människa. Vi samlar alla kommunikativa insatser på eller via vår webbplats naturvardsverket.se.

Externa länkar

Tjänst för att samla och beskriva våra öppna data Ingång för att hitta statistik, analys och visualiseringar av miljödata

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.