Tvärbunden Nylon 6/11/12

Diarienummer 2012-00280
Koordinator Nexam Chemical AB
Bidrag från Vinnova 2 068 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Den tekniska utvecklingen av produkter för prestandaökning av nylonplast avslutades under hösten 2013 med lyckat resultat. Den avslutande delen av marknadsintroduktion av tre produkter för modifiering av olika nylonplaster har inletts. Tester genomförs hos kunder och den de avslutande undersökningarna, med inriktning mot hälsa och miljö (REACh) för att kunna lansera produkterna på marknaden, har påbörjats. Så fort dessa undersökningar är genomförda kommer tre produkter under namnet NEXAMITE att lanseras på marknaden vilket förväntas ske under första halvåret 2014

Resultat och förväntade effekter

Målet att utveckla additivprodukter för tvärbindning av nylonplast bestående av flerfunktionella tvärbindare och reaktiv spädare baserad på Nexams tvärbindningsteknologi är uppfyllt. Produkterna utgör ett tvärbindarsystem som kan smältmodifieras in i olika typer av nylonplaster via en traditionell komponderingsprocess för såväl oarmerade som fiberarmerade material, fyllda och ofyllda material samt blandningar bestående av till exempel Nylon 6 och Nylon 66 material.

Upplägg och genomförande

Den tekniska aktiviteten, vilken har varit uppdelad i tre delar, har kompletterats med två aktiviteter som båda haft för avsikt att minimera tiden till marknad. Dessa har omfattat uppskalning och hantering av legala frågeställningar samtframtagning av marknadsföringsunderlag och utvärdering tillsammans med potentiella kunder.Båda aktiviteterna har pågått parallellt med de tekniska aktiviteterna under projektets gång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.