Tryckta elektrokroma displayer

Diarienummer 2012-00817
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Norrköping
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

I den projektansökan som lämnades in angavs följande syfte och mål, och de anses nu vara uppfyllda: Marknadsanalys genomförd med avseende på tekniska och kommersiella krav Erhållit en god förståelse för kunders behov samt teknikens förmåga att uppfylla dem Identifierat och verifierat affärsmodell för kommersialisering Verifierat tekniken mot identifierade kundkrav Skapat förutsättningar för kommersiell tillverkning och licensiering, där frågor som rör kundsegment, volymer, avkastning, investeringsbehov, materialförsörjning, IPR samt partnerskap är utredda

Resultat och förväntade effekter

VINN-verifieringsstödet för ECD ett steg närmare kommersialisering, vilket är oerhört viktigt med tanke på att koncepten Internet of Things och Industry 4.0 är på frammarsch. De öppnar dörren för nya tillämpningar inom exempelvis distribuerad diagnostik, förpackningsindustri och tillverkningsindustri; tillämpningar som i många fall även kommer att kräva någon form av indikator. ECD är därför en viktig komponent som kommer att ingå i många olika typer av smarta etiketter i framtiden, och det är därför viktigt för Sverige att befästa sin starka ställning inom Tryckt Elektronik.

Upplägg och genomförande

VINN-verifieringsprojektet har genomförts i samråd med VINNOVA (Tony Friede). Ett av de starkaste önskemålen har varit att identifiera en affärsmässig entreprenör, vilket också gjordes under andra halvan av projektet. Den personen är nu anställd som Sales Manager på avdelningen Printed Electronics på Acreo i Norrköping och sköter numera aktiviteterna som berör kommersialiseringen av ECD. För övrigt anses projektet ha uppfyllt merparten av de Milestones som sattes upp i projektplanerna för respektive fas av projektet.

Externa länkar

https://www.acreo.se/expertise/acreo-display

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.