TrusTrace

Diarienummer
Koordinator Swin Technologies AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Från linjär till cirkulär
Ansökningsomgång Fashiontech och foodtech

Syfte och mål

Målet är att utveckla en digital plattform som kombinerar våra Blockchain-baserade spårbarhetslösningar för produkter med cirkulärmoduler som fokuserar på olika åtgärder i värdekedjan, för att därmed tillhandahålla kostnadseffektiv, pålitlig, one-stop-lösning för företag/konsumenter att enkelt övergå från linjär verksamhet modeller till mer cirkulära modeller. Projektet kommer visa att vi, genom att utnyttja senaste blockchain, AI / ML, cryto-taggingsteknologi, kan omvandla modeindustrin till att bli mer cirkulär genom att öka samarbetet bland intressenter inom mode

Förväntade effekter och resultat

Genom att (i) avsevärt minska kostnaden för unikt identifiera och spåra komponenter av plagg (ii) öka tillgången till kunskap om cirkulär design (iii) öka intressenternas samarbetsförmåga för nya affärsmodeller, kommer plattformen att driva en ansvarstagande hållbar produktion och konsumtion. Våra erbjudanden - cirkulära designförslag, automatiserad sortering, livscykelsupport , återvinning, reparationsförslag, övergångsanalys av leveranskedjan - möjliggör så kallad "Garment as Service" kommer öka bidraget från cirkulära affärsmodeller från 1% till 25% år 2030

Planerat upplägg och genomförande

Lösningen kommer att utvecklas på ett modulärt, skalbart sätt samt bygga på lärandet från interaktioner med marknaden. Första modulen gör det möjligt för varumärken att analysera sin nuvarande cirkulärstatus och kommer att tillgänglig senast i augusti 2019. "Garment Identification System" integrerar vår blockchain, krypto-taggar och cirkularitetsprofil och kommer att släppas februari 2020. "Garment as a Service" modulen kommer aatt släppas augusti 2020. På grundval av lärandet strävar vi därefter att publicera en "Guide to circularity - using Digital Tools" senast 2020

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 november 2018

Diarienummer 2018-03563

Statistik för sidan