Triple Steelix

Diarienummer 2011-03863
Koordinator Jernkontoret - Triple Steelix
Bidrag från Vinnova 18 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Triple Steelix skall - med stålet som bas - verka för ökad tillväxt och attraktionskraft. Under perioden har årligen ca 60 FoU-projekt initierats. Ca 500 förstudier har genomförts. Rutiner för processledarbeslut för lite större projekt (125 000 kr/projekt) har funnits sedan 2007 och sedan dess har över 70 sådana projekt genomförts. De större projekten med en omfattning på över 125 000-800 000, som styrelsen har beslutat har varit över 60 under perioden.

Resultat och förväntade effekter

Nya varor - 39 Nya produkter - 39 Nya tjänster - 16 Nya prototyper - 20 Nya processer - 28 Nya företag - 20

Upplägg och genomförande

Triple Steelix huvuduppgift har varit att främja förnyelseprocessen och skapa en ´infrastruktur´ mellan företag, offentlig sektor och akademi, som förmår att fånga upp och stödja nya innovativa idéer i processen från idé till marknad. Triple Steelix har vunnit stort förtroende som bidragit till en ökad samverkan mellan aktörerna i hela systemet och därmed kunskapsflödet. Triple Steelix har skapat legitimitet och förtroende för sitt arbetet och blivit en naturlig part i innovations- och utvecklingsprojekt. Detta leder till resultat både på företagsnivå och i systemet som sådant.

Externa länkar

Triple Steelix webbsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.