Triple Steelix

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret - Triple Steelix
Bidrag från Vinnova 18 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Triple Steelix skall - med stålet som bas - verka för ökad tillväxt och attraktionskraft. Under perioden har årligen ca 60 FoU-projekt initierats. Ca 500 förstudier har genomförts. Rutiner för processledarbeslut för lite större projekt (125 000 kr/projekt) har funnits sedan 2007 och sedan dess har över 70 sådana projekt genomförts. De större projekten med en omfattning på över 125 000-800 000, som styrelsen har beslutat har varit över 60 under perioden.

Resultat och förväntade effekter

Nya varor - 39 Nya produkter - 39 Nya tjänster - 16 Nya prototyper - 20 Nya processer - 28 Nya företag - 20

Upplägg och genomförande

Triple Steelix huvuduppgift har varit att främja förnyelseprocessen och skapa en ´infrastruktur´ mellan företag, offentlig sektor och akademi, som förmår att fånga upp och stödja nya innovativa idéer i processen från idé till marknad. Triple Steelix har vunnit stort förtroende som bidragit till en ökad samverkan mellan aktörerna i hela systemet och därmed kunskapsflödet. Triple Steelix har skapat legitimitet och förtroende för sitt arbetet och blivit en naturlig part i innovations- och utvecklingsprojekt. Detta leder till resultat både på företagsnivå och i systemet som sådant.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.