Trigger of suicidal cell death: development of novel antibacterials

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - oktober 2012
Status Avslutat