Trigger of suicidal cell death: development of novel antibacterials

Reference number
Coordinator Karolinska institutet - Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Funding from Vinnova SEK 5 000 000
Project duration July 2009 - October 2012
Status Completed