Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

TRIBUTE

Diarienummer
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag - Avdelningen för data- och elektroteknik
Bidrag från Vinnova 2 990 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Samhällets förluster pga. av slitage av mekaniska produkter är enormt. Det har i västvärlden estimerats till mellan 1 och 2 % av BNP. En stor del av problemen har sitt ursprung i ytor som glider mot varandra. Det finns därför ett generellt behov av att kunna designa ytors egenskaper för att minimera slitage och friktion. I många fall kan även ett billigare eller lättare basmaterial används i kombination med en designad beläggning. Målet för projektet har varit att designa en ny typ av flerskikt tribologisk beläggningssystem baserad på dispersionsplätering.

Resultat och förväntade effekter

Förbättrade tribologiska egenskaper för mekaniska komponenter utsatta för glidande slitage kan leda till minskad energiförbrukning, längre komponentlivslängd, mindre risk för olyckor pga. av materialhaveri och minskad förekomst av farliga partiklar från nötning.

Upplägg och genomförande

Beläggningssystemet bygger på kompositstrukturer med metall som matris vilket ger både bra hållfasthet och seghet. Matrisen tillförs keramiska partiklar för att öka hårdheten och nötningsbeständigheten. Materialstrukturen görs nano-kristallin m hj a pulsplätering för att uppnå optimala egenskaper. Dessa nanostrukturer stackas på mikronivå i ett flerlagerssystem där varje skikt har olika funktion. Exakt hur flerlagerssystemet designas är applikationsberoende. Tillverkning enligt konceptet har demonstrerats i industriell skala.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01608

Statistik för sidan