Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Triblade pilotdemonstration

Diarienummer
Koordinator Winfoor AB
Bidrag från Vinnova 1 453 500 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Triblade är en helt ny teknik för rotorblad till stora vindkraftverk, som är utvecklad av företaget Winfoor. Den unika tekniken är ett 3-i-1-blad, som dramatiskt sänker kostnaden för produktion och frakt av rotorblad. Samtidigt kan bladen göras både längre och mycket lättare än vad som är möjligt idag. Ett avgörande nästa steg är demonstrera tekniken i större skala och under verkliga förhållanden. Detta inkluderar design, simuleringar, prototyptillverkning, testning, marknadsaktiviteter samt annat förberedande arbete för att genomföra ett sådant demonstrationsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har vi gjort betydande FoU-insatser och förberedande arbete för att kunna utföra ett demonstrationsprojekt där vi ska bygga och demonstrera en 22m diameter Triblade rotor på en testturbin under verkliga förhållande. Vi har även utfört ett flertal marknadsaktiviteter med syfte att förbereda Triblade för marknadsintroduktion.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samarbete med bolagets olika partners för utveckling, produktion och testning. För att säkerställa hög relevans och kvalitet i projektet har bolaget har även haft en löpande dialog med experter från flera av de ledande tillverkarna av vindkraftverk. Ett bra samarbete med dessa externa partners har varit en förutsättning för att kunna genomföra projektet framgångsrikt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00592

Statistik för sidan