Träpolymerprodukter med mervärde utveckling och karaktärisering

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01792

Statistik för sidan