Value-added products from wood polymers: development and characterization

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Funding from Vinnova SEK 20 000
Project duration November 2010 - October 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-01792

Page statistics