Transportsäkerhet - År 1

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 651 684 kronor
Projektets löptid juni 2009 - juli 2010
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI