Transportsäkerhet - År 1

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 651 684 kronor
Projektets löptid juni 2009 - juli 2010
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2009-01603eng.pdf(pdf, 243 kB) (In English)

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01603

Statistik för sidan