Transporterbar demonstrationsfabrik för nanocellulosa

Diarienummer 2014-01510
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Nanocellulosa har under lång tid studerats som bland annat styrkeadditiv i papper och kartong och dessa studier har visat på stora möjligheter. Behovet av lokal storskalig produktion skapar dock ett betydande innovationshinder. Målet med detta projekt var därför att projektera, bygga och starta upp en transporterbar demonstrationsfabrik för nanocellulosa, ett mål som nu realiserats. Innventia kan idag erbjuda en flexibel utrustning som innebär en kostnadseffektiv lösning för att on-site utvärdera tillverkning och användning av nanocellulosa för olika produkter.

Resultat och förväntade effekter

På kort sikt har detta projekt resulterat i att tröskeln för utvärdering och implementering av tekniken att tillverka nanocellulosa har sänkts. På lång sikt kommer anläggningen möjliggöra en bred implementering av nanocellulosa vid till exempel tillverkning av papper och kartong med syfte att förbättra produkternas egenskaper och/eller resurseffektiviteten. Demonstrationsfabriken kommer även möjliggöra utvärdering av kritisk processutrustning och kan användas för att genomföra industrirelevant forskning och utveckling av nya tillämpningar av nanocellulosa.

Upplägg och genomförande

Projektets genomförande har fungerat väl. Ett nära samarbete mellan, Innventia som projektledare och beställare av den transporterbara fabriken, BillerudKorsnäs som första användare har varit avgörande. Tidplanen för projektet har i stort hållit från start till slut med endast små justeringar. Parterna i projektet är mycket nöjda med utfallet och den transporterbara fabriken är redo att introduceras på marknaden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.