Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Transparanta ledande oxider för kiselbaserade solceller

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 343 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet och utlandsmeriteringen är att stärka karriärmöjligheterna för projektledaren. Dessutom är målet att inleda en breddning av solcellsforskningen vid Uppsala Universitet samt att skapa en bas för att stödja den framväxande svenska solcellsindustrin.

Långsiktiga effekter som förväntas

De förväntade resultaten är ett vidgat nätverk inom nordisk solcellsforskning och industri, ökad självständighet som forskare, samt ökade chanser till egen finansiering genom publicering och utlandsmeritering. Nya infallsvinklar för framtida forskningsprojekt särskilt så kallade tredje generationens solceller. Utbyte av erfarenheter kring immaterialrättigheter för fruktbara samarbeten mellan forskning och industri.

Upplägg och genomförande

Projektet är 2 1/2 år varav drygt ett år är heltid på IFE för i huvudsak forskning på transparenta ledande oxider för solceller baserade på Si. Därefter sker merparten av arbetet vid Uppsala Universitet med angränsande forskningsprojekt. Fortsatt handledning av två doktorander vid UU under hela projekttiden. Ledarskapsträning och deltagande i mentorsprogram för kvinnliga forskare (UU).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00947

Statistik för sidan