Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Transmissionskomponenter för elektrifierade drivlinor (TED)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 5 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2019 - november 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer

Syfte och mål

Syftet har varit att utveckla transmissionskomponenter för elektrifierade drivlinor som ger lätta, kompakta, tysta och effektiva drivlinor. En testrigg för att utvärdera ljud och förluster hos kugghjul, för 14000 rpm och 120 Nm, har byggts och demonstrerats. Simuleringskoncept för kuggkontakten har utvecklats. Inverkan av yttopografi, värmebehandling och stål på utmattningsegenskaper har utvärderats. En rigg för att studera mekanismen för osynkroniserade ingrepp har tagits fram och provning genomförts och analyserats.

Resultat och förväntade effekter

Testriggen för kugghjul fungerar. Ljud och förluster mäts med en accelerometer i tre riktningar, mikrofon och Laser Doppler Vibrometer samt ingående effekt. Varvtal upp till 14000 rpm och moment 120 Nm kan appliceras. Droppsmörjning används och smörjmedel kan varieras. Ytterligare arbete krävs för att studera inverkan av både makro- och mikrogeometri hos kugghjul avseende ljud och vibrationer. Riggen och arbetet med stål, ytor och värmebehandling möjliggör metodik för att arbeta vidare med transmissioner till drivlinor med höga varvtal.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat i fyra arbetspaket där testriggarna har haft ett övergripande syfte. Både företag och FoU-parter har varit delaktiga i design av rigg då detta berör flera kompetensområden. Inverkan av yttopografi, stål och värmebehandling har provats genom utmattningsprovning i roterande-böj, kugg- respektive kontaktutmattningsriggar. Inverkan av smörjning och ytor utvärderas i en full-rulle-kontaktrigg. Ett examensarbete i denna kommer genomföras våren 2024. Kugghjul och provkomponenter tagits fram med provserier som är parallella för provning i olika riggar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 december 2023

Diarienummer 2019-02630

Statistik för sidan