Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Translucent Business - The RISE & SISP Platform for Swedish Open Innovation

Diarienummer
Koordinator SISP SWEDISH INCUBATORS & SCIENCE PARKS - SiSP - Swedish Incubators & Science Parks
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juli 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt syftade till att - baserat på ett unikt nätverk av innovationsmiljöer, forskningsnära affärsutveckling, startups/SME-företag - skapa en attraktiv plattform för öppen innovation, med vilken globala storföretag enkelt kan komma i kontakt med svenska tekniska lösningar och verifierade affärskoncept, vilket i sin tur leder till accelererade investeringar och affärer. Plattformen som utvecklats är generisk och kan stärka hela det svenska innovationsekosystemet, oavsett industri. De piloter som kördes i projektet har nyskapande och skalbara varor och tjänster.

Resultat och förväntade effekter

Projektet syftade till att utveckla och lansera en attraktiv plattform för öppen innovation i form av en gemensam, neutral OI-plattform för RISE-SISP med vilken storföretag kan samverka med svenska småföretag. För att utveckla och exemplifiera detta initierades i projektet piloter mellan stora och små företag. Projekt har skapat förutsättningar för att kontinuerligt tillgängliggöra svenska innovationsstödssystemet, öka Sveriges attraktionskraft för innovation samt utveckla kundnätverk mellan storbolag, RISE med institut samt SISP med inkubatorer och science parks.

Upplägg och genomförande

Denna projekt bestod av definierade work packages, som sammanfattningsvis byggde på följande plan: - Steg ett var att definiera och specificera hur den digitala plattformen skall fungera. - Steg två att utveckla lösning. - Steg tre implementera lösning - samtidigt som vi parallellt initierar och kör piloter med stora och små företag. - Steg fyra utvärdera, analysera och sprida kunskap - samt planera och utveckla för en fortsatt verksamhet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 juni 2017

Diarienummer 2017-02060

Statistik för sidan