Translucent Business - The RISE & SISP Platform for Swedish Open Innovation

Diarienummer 2017-02060
Koordinator SISP SWEDISH INCUBATORS & SCIENCE PARKS - SiSP - Swedish Incubators & Science Parks
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Öppen innovation i industrin
Ansökningsomgång Öppen innovation i industrin

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att - baserat på ett unikt nätverk av startups/SME-företag - skapa en attraktiv plattform för öppen innovation, med vilken globala storföretag enkelt kan komma i kontakt med svenska tekniska lösningar och verifierade affärskoncept, vilket i sin tur leder till accelererade investeringar och affärer. Plattformen som utvecklas är generisk och kommer kunna stärka hela det svenska innovationsekosystemet, oavsett industri. De piloter som körs i projektet har nyskapande och skalbara varor och tjänster i syfte att driva digital transformation inom industrin.

Förväntade effekter och resultat

Att vi med detta kan utveckla och lansera en attraktiv plattform för öppen innovation i form av en gemensam, neutral OI-plattform för RISE-SISP med vilken storföretag kan samverka med svenska småföretag. För att utveckla och exemplifiera detta genomförs konkreta piloter med småföretag inom digitalisering. Avsikten är att tillgängliggöra svenska innovationsstödssystemet, öka Sveriges attraktionskraft för innovation samt utveckla kundnätverk mellan storbolag, RISE med institut samt SISP med inkubatorer och science parks.

Planerat upplägg och genomförande

Denna projekt består av definierade work packages, som sammanfattningsvis bygger på följande plan: Steg ett blir att definiera och specificera hur den digitala plattformen skall fungera. Steg två att utveckla lösning. Steg tre implementera lösning - samtidigt som vi parallellt genomför piloter med stora och små företag. Steg fyra utvärdera, analysera och sprida kunskap - samt planera och utveckla för en fortsatt verksamhet.

Externa länkar

Detta är en initial webbplats för detta projekt, men den och flera kontaktytor kommer utvecklas under projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.