Trafiksäkerhetsinnovationer baserade på fältdata

Diarienummer 2009-02780
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - SAAB Automobile AB
Bidrag från Vinnova 5 358 080 kronor
Projektets löptid maj 2010 - juli 2013
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI