Trafiksäkerhet för honom och henne: Förbättrad säkerhet för oskyddade trafikanter

Diarienummer 2014-01456
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, LINKÖPING
Bidrag från Vinnova 1 932 561 kronor
Projektets löptid juli 2014 - juni 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2014-03-14

Syfte och mål

Forskningsprojektet syftade till att ge nya insikter i egenskaperna för cyklisters skador och hur man kan förbättra konsumenttester som tar både män och kvinnor i beaktande. En karriärutveckling plan för att främja kvalifikationer för högre chefsbefattningar innehöll: 1. Förbättrade akademiska meriter genom en position som adjungerad associate professor vid Monash University, Australien och genom att bli docent. 2. Engagemang i internationella samarbetsprojekt. 3. Ledarskapsutbildning

Resultat och förväntade effekter

Jag blev docent 2014 och installerades 2016 som adjungerad professor på Chalmers. Jag var under åren 2014 - 2017 gästprofessor på Monash University i Australien. Gällöfsta Perlan ledarskaps Diplomprogram i Ledarskap har slutförts och jag har deltagit i programmet Management by Art. Forskningsprojektet resulterade i en publikation och forskningen fortsätter i ett pågående projekt. Analys av skadedata resulterade i nya insikter, publicerade i VTI rapport 5A-2017, som bidragit till underlaget för EU H2020 MG3.2 ansökan VIRTUAL (som jag koordinerar).

Upplägg och genomförande

För att bli docent och adjungerad professor på Chalmers genomfördes kurser, ansökan utformades och installationsföreläsning gavs. Efter utformat kontrakt med Monash University genomfördes fem gästprofessorvistelser under åren 2015-2017. Ledarskapet utvecklades genom deltagande i två olika ledarskapskurser. Det vetenskapligt samarbete med Monash University har resulterat två gemensamma ansatser till forskningsfinansiering inom cykelområdet, EU-projektansökan Papoose och VIRTUAL som är under utformning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.