Traffic Jam Session - Innovationstävling för nya kollektiva trafiklösningar

Diarienummer 2013-04225
Koordinator Malmö högskola - MEDEA Collaborative Media Initiative
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Processes and methods based on ´open innovation´ were used to develop new concepts. The needs from the main stakeholders were presented and used in the hackathon in order to create solutions. All ten participating hackathon teams presented new innovative projects within traffic and ICT, including solutions that broaden the perspective of public transport, improve operational efficiency and accessibility, and increase the attractiveness of public transport through improved user experiences.

Resultat och förväntade effekter

Uppskattningsvis 230 deltagare. Insamlande av 19 så kallade data-sets, vilka presenterades redan innan evenemanget och varav fem inte hade presenterats i andra sammanhang. Dessa förväntas användas i andra sammanhang, t.ex. i utbildning.

Upplägg och genomförande

Att arbeta med metoder för öppen innovation är ett effektivt sätt att skapa konkreta lösningar på kort tid. Att behovsägarna deltog, med sina specifika behov, var av stor vikt för att deltagarna skulle kunna styra sina idéer utifrån marknadsbehoven under innovationsprocessen. Att förstå varför man ska avsätta resurser till ett projekt utan att veta med säkerhet att det blir ett konkret resultat måste förankras hos behovsägarna. Att engagera dem före, under och efter en öppen-innovationsprocess är en avgörande faktor för att kunna skapa hållbara lösningar.

Externa länkar

Selected video presentations from Traffic Jam Session. Images from Traffic Jam Session Official Traffic Jam Session Website.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.