Träffa rätt - jämställ narkotikaspan. Normkritisk missbrukarprofilering via appar och spel.

Diarienummer 2014-04511
Koordinator Rikspolisstyrelsen - Polismyndigheten i Stockholms län
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att utveckla den systematiska analysen så att den utmanar gällande normer och på så sätt ringa in fler potentiella grupper av missbrukare/säljare. Målet är att ta fram ett normkritiskt IT-stöd, en applikation/ett spel, för att hitta unga kvinnors missbruk och försäljning. Den systematiska analysen har bearbetats normkritiskt under förstudien tillsammans med spanarna. Det har gett en bra utgångspunkt för fortsatt arbete och en grund för den prototyp som är resultatet av förstudien.

Resultat och förväntade effekter

Spanarna har börjat diskutera sina föreställningar om kön samt tagit en aktiv del i utformandet av prototypen. De har tagit del av brukarberättelser som en del av sin kompetensutveckling och börjat diskutera konsekvenserna av könskonstruktioner i det externa uppdraget och den interna kulturen. Den förväntade effekten av det är att vikten av innovationen ska bli tydlig samt att den (måste) utvecklas i samarbete med dem för att den ska komma till användning. Prototypen ska nu testas och utvecklas.

Upplägg och genomförande

Genom att sammanföra olika kompetensområden och representanter från olika organisationer i heldagsseminarier har möten och dialoger uppstått som har resulterat i användbara nätverk och arbetsgrupper samt prototyputformning. Upplägget med heldagsseminarier och därpå följande gruppmöten har därmed givit förväntad utkomst. Seminarierna har haft ett brett upplägg och genererat medvetandegörande diskussioner som har lett till önskvärd engagemangsnivå hos och aktiv inverkan av spanare och brukare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.