Trådlös implanterbar nervstimulering - en NFC-baserad plattform för patientdriven nervregenerering

Diarienummer
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Brännskadeintensivvårdsavdelningen
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2018

Syfte och mål

Perifer nervskada leder ofta till kronisk funktionsnedsättning, samt stora socioekonomiska kostnader för patient och samhälle. Återväxten av den skadade nerven är mycket långsam och slutresultatet är ofta otillfredsställande. Lågfrekvent elektrisk stimulering av den avskurna nerven har visat sig påskynda utväxt av nervtrådar över skadade-området. Stimuleringstiden har i studier varit begränsad till endast en kort period perioperativt, vanligtvis en timme. Längre stimuleringsstider kan troligen vara fördelaktiga men har varit svåra att hantera i en klinisk miljö.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer att använda en trådlös implanterbar plattform för att möjliggöra daglig elektrisk stimulering av den skadade nerven. Vi tror att denna regim avsevärt skulle påskynda reinerveringen av det drabbade organet och därmed förkorta tiden för rehabilitering. Plattformen är baserad på NFC-teknik och tryckt elektronik på en flexibel polymerfilm. Den består av en tryckt NFC-antenn för energi och dataöverföring. Denna enhet implanteras subkutant under operationen och kommunicerar med en vanlig smartphone via dess inbyggda NFC-chip, vilket också energiförsörjer implantatet.

Planerat upplägg och genomförande

Utvecklingen av tekniken sker i flera steg. Initial kommer plattformen (antenn och chip) att testas för biokompatibilitet i djurmodell. Parallellt med detta kommer elektroder som tillverkas på flexibla, ultratunna membran att utvecklas. Modellen kommer sedan att testas såväl utanför kroppen, in vitro, samt i olika djurmodeller.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 juni 2018

Diarienummer 2018-02290

Statistik för sidan