Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TRACE EMS: TRAnsitioning to a Circular Economy via Environmental Management Systems

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 956 300 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Projektet undersökte i vilken grad ISO 14001: 2015-certifierade företag som förbereder inför en övergång till en cirkulär ekonomi (CE) kan dra nytta av eller hindras från sitt miljöledningssystem (EMS). Vi har arbetat med två företag (Volvo Cars och 3 STEP IT) för att tillsammans dokumentera deras tillämpning av EMS och utvärdera huruvida deras EMS kan möjliggöra eller hindra en övergång till en CE. En övrig analys syftar till att bedöma hur BS 8001:2017 kan integreras med en ISO 14001 EMS för att leverera förbättrad CE-utveckling i en organisation.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från skrivbordsstudier, intervjuer och workshops visar att ett ISO 14001-certifierad EMS sannolikt inte kommer varken hindra eller möjliggöra en organisations utveckling mot enCE. Framgången mot CE kommer snarare via organisationens övergripande engagemang för CE. Det sagt kan EMS:n erbjuda en plattform för utveckling. Specifikt har ISO 14001 flera krokar som kan användas för att stödja CE tänkande och aktiviteter i en organisation (t ex livscykeltänkande). BS 8001 erbjuder standards som kunde kopplas direkt till ISO 14001 och gör denna ännu mer lönande

Upplägg och genomförande

Projektet omfattade 4 arbetspaket (WP). WP1 var för projektledning relaterade aktiviteter och genomfördes av projektledaren genom hela projektet. WP2 (oktober 2017-maj 2018) omfattade data insamling med aktiviteterna litteraturöversikt, intervjuer, och workshops med företagen och de två experterna på ISO 14001 och BS 8001 samt interna undersökningar av företagen. WP 3 (juni-juli 2018) innehöll en integrationsanalys som genomfördes i samarbete med BS 8001-experten. WP4 (juli-augusti 2018) inkluderade en sammanställning av data, rapportering och planering för spridning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03123

Statistik för sidan