Torr förbehandling för kvalitetssäker limning av multimaterial

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 2 550 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång Lättvikt - 2017 höst

Syfte och mål

Projektet syftar till att i detta fortsättningsprojekt utvärdera och vidareutveckla torra förbehandlingsprocesser baserade på i första hand atmosfärsplasma och Nd Yag laser för att kunna limma metaller och kompositer på ett effektivt och repeterbart sätt med hög kvalitet.

Förväntade effekter och resultat

Avsikten med projektet är att nå en djupare kemisk kompetens för att förstå interaktionen mellan limkemi och yta samt kartlägga och jämföra kvalitetsavsyningsmetoder för att karaktärisera effekten av torr förbehandling. Metoderna förväntas kunna användas i både småskalig verksamhet som massproduktion. Resultaten kommer att utvärderas i tekniska labförsök, demonstratorer, implementerings och hållbarhetsstudie.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet är indelat i 5 arbetspaket, varav 4 tekniska och 1 för projektledning och spridningsaktiviteter. Det tekniska arbetet inleds med kartläggning av krav och utvärderingsmetoder, följt av utvärdering och vidareutveckling av torra förbehandlingsprocesser vilket kopplas till en djupare yt- och limkemisk förståelse, praktisk limstudie av tekniska effekter, kvalitetsavsyningsmetoder, teknisk och ekonomisk utvärdering av demonstratorer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 oktober 2017

Diarienummer 2017-04257

Statistik för sidan