Torr förbehandling för kvalitetssäker limning av multimaterial

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 2 550 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer
Ansökningsomgång Lättvikt - 2017 höst

Syfte och mål

Projektet har syftat till att utvärdera och vidareutveckla förbehandlingsprocesser med atmosfärsplasma och Nd Yag laser för att kunna limma metaller och kompositer på ett repeterbart sätt med hög kvalitet. Målet med projektet var att nå en djupare kemisk kompetens för att förstå interaktionen mellan limkemi och yta samt utvärdera kvalitetsavsyningsmetoder för att karaktärisera effekten av torr förbehandling. Relativt programmålen bidrar tekniken till lägre vikt genom kvalitetssäker limning av lättviktsmaterial och låg miljöbelastning och är lämplig för många branscher.

Resultat och förväntade effekter

Projektgruppens kunskap i limkemi, ytkemiska och strukturella effekter med torr förbehandling har ökats, genom kurser, generiska experiment och företagscase. Metoder för plasma- och laserbehandling har utvärderats och i vissa fall vidareutvecklas samt riktlinjer konkluderats. Tyvärr har inga av de utvärderade avsyningstekniker kunnat särskilja om ytan är ren eller inte, på en bredd av smutser. En mindre implementeringsstudie en mycket lovande hållbarhetsbedömningen har genomförts liksom flera spridningsaktiviteter.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft möjligheten att arbeta med partners med specifik expertis inom bl.a. material, kemisk analys, ytkemi, förbehandling, lim, produktionsteknik, LCA och många olika branscher. Projektet har varit uppdelat i fem arbetspaket. Kartläggning av krav och utvärderingsmetoder Vidareutveckling av torra förbehandlingar med djupare yt- och limkemisk förståelse Praktisk limstudie av tekniska effekter med torr förbehandling Teknisk och ekonomisk utvärdering av demonstratorer Projektledning och spridning av resultat

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 februari 2020

Diarienummer 2017-04257

Statistik för sidan