Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Torque Sensing for Vehicle State Estimation

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 96323 Brake & Vehicle Dynamics Functions
Bidrag från Vinnova 3 991 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2012-03658eng.pdf(pdf, 780 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att kunna förbättra noggranheten på estimat av bilens rörelsetillstånd och därigenom kunna bidra till en förbättrad funktionalitet inom aktiv säkerhet. Fokus i projektet har varit friktionsestimering, där en metod där man aktivt exciterar hjulmoment har studerats. Vi har visat att det är möjligt att kunna excitera hjulmoment på ett sätt som inte påverkar åkkomfort men möjliggör friktionsestimering. Vidare så har projektet visat hur man exciterar optimalt i bemärkelsen att minimera estimeringsfelet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom öka kvaliteten av vägfriktionsestimatet kan man utföra autonoma bromsingrepp tidigare vis kollisionsundvikande system och därigenom minska skadenivåer. Möjliggöra självkörande bilar, där man behöver veta vägfriktionen Utnyttja möjligheter för elektrikska drivlinor och därigenom bidraga till kundnytta.

Upplägg och genomförande

-Matematisk modellering av fordon och dess komponenter -Signalbehandling av sensordata från fordon tex accelerometrar. -Design av estimatorer för fordonsparametrar. -Experiment med flera olika provbilar på handlingbanor -Simulering, Analys -Skriva artiklar, presentera resultat på konferenser

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-03658

Statistik för sidan