TOPUP: Pipe Center hållbar drift och effektiv fjärrvärme

Diarienummer 2015-04010
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Bygg och Mekanik, Göteborg
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett syfte är att bättre utnyttja forskningsresultaten rörande nedbrytning av isolering i fjärrvärmeledningar för att skapa förbättrade material med längre livslängd och för att kunna avgöra optimala tidpunkter för service och underhåll av näten. Vidare är syftet att stärka testbädden Pipe Centre ställning, vilket har gjorts genom utvidgade samarbeten i det internationella och nationella planet. Testbäddserbjudandet har utvidgats med konsultationer rörande livslängd, underhåll och utbyte.

Resultat och förväntade effekter

Det har upprättas fler och fördjupade samarbeten både internationellt och nationellt. Många nya kontakter har knutits vid presentationer av pågående forskning om nedbrytning av fjärrvärmeledningar. Ett intentionsavtal har slutits mellan SP och KDHC (Korean District Heating Cooperation). SP:s metod att utvärdera vidhäftningen av polyuretanisoleringen mot medieröret hos fjärrvärmeledningar i drift är med i diskussioner om nya projekt och har tagits ett steg närmare en etablerad tjänst.

Upplägg och genomförande

Testbäddens medarbetare har presenterat forskningsresultat på internationella vetenskapliga konferenser i Sydkorea och Danmark. Personliga möten har genomförts med personer från Sydkorea, Tyskland och Sverige, vilka representerar industri, universitet och institut. Hemsidor och informationsblad har uppdaterats. Testbäddens erbjudande har formulerats och en kommunikationsplan har upprättats. En workshop har genomförts på SP med representanter från fjärrvärmenätbolag, industri och universitet.

Externa länkar

http://www.ri.se/nyheter/sydkorea-och-sverige-samarbetar-om-fjarrvarme-2 http://www.ri.se/erbjudanden/testbaddar-och-demonstratorer/testbadd-fjarrvarme-och-fjarrkyla

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.