TOPUP PhD papper Processer för Hög-Deformerbara Papper

Diarienummer 2015-04005
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet medverkat i utvecklingsprojektets samtliga utbildningspaket: internationalisering, kommunikation, erbjudande samt IPR och avtal. En kommunikationsplan togs fram och genomfördes under testbäddsprojektet. Under IPR och avtal har problematiken kring stora företag - små företag - institut och universitet diskuterats mellan olika projekt och institut. Vidare har erbjudandet och affärsmodellen facetterats mot olika typer av användare. Demonstrationer mot framtida kunder har genomförts och kommunikations och demo-material har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i framtagandet av ett anpassat kunderbjudande och affärsmodell. Samverkan med andra test och demoanläggningar har medfört erfarenhetsutbyte och synliggörande inom RISE. Demonstrationer och kommunikation samt medverkan vid konferenser har hittills resulterat i två stora projekt samt ett antal mindre uppdrag.

Upplägg och genomförande

Coachning i erbjudande har genomförts internt för resurseffektivitet och då relevanta coacher suttit på samma bolag. Inom utbildningstillfällena har kommunikationsplan, erbjudande, internationaliseringsplan framtagits som utkast/skiss och sedan implementerats i projektet efter relevans.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.