TOPUP: Mikroflöde en möjlighet att mäta små flöden med liten osäkerhet

Diarienummer 2015-04025
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Mätteknik, Stockholm
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2016
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet har syftat till att göra de nya mikroflödes-resurserna inom den befintliga Test och Demo-anläggningen för flödesmätning, kända, tillgängliga och anpassade för nya användare. Projektet har uppnått följande mål: - Initierat till samarbetsprojekt med nya partners - Anpassat befintliga anläggningar till nya användarsegment - Gett erfarenhetsåterföring till utvecklingsprojektet - Spritt kunskap om ToD-anläggningens möjligheter - Fördjupat internationella kontakter

Resultat och förväntade effekter

Industriella och akademiska aktörer har visat ett stort intresse för utmaningarna inom mikroflödesområdet. Dessa planeras nu att utforskas vidare inom det nätverk som etablerats av projektet. Mikroflödesanläggningen har anpassats för att hantera identifierade utmaningar som påverkar tvärindustriella lösningar. Projektet har resulterat i tre konkreta frågor som tagits fram tillsammans med industrin (fordons- och Life Science). En projektidé har lämnats till VINNOVAs UDI 1 och ytterligare ansökningar planeras till Barncancerfonden resp. till europeiska EIT Health.

Upplägg och genomförande

Tre workshops med potentiella användare anordnades för att kartlägga behov och ta fram erbjudanden för att rama in problemställningar som kan undersökas. Intervjuer av industri och akademiska experter genomfördes för att specificera erbjudanden och upplägget för användandet av ToD anläggningen för mikroflöde. Engagemanget från intressenterna var mycket gott.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.