Tolkvox - överbryggar varje språkbarriär i offentlig sektor

Diarienummer 2017-04163
Koordinator TOLKVOX AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Projektets mål var att ta fram och affärsmodellera prototyper till ytterligare digitala språkverktyg i Tolkvox. Detta har fullt ut uppfyllts. Verktyg har bland annat utvecklats för att användaren (t.ex. en läkare eller socialsekreterare) enkelt ska kunna ringa upp sin patient/klient med tolk och för att användaren ska få stöd i att tala engelska med tolken.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att Tolkvox erhållit ett mycket värdefullt underlag för Tolkvox fortsatta utveckling. Underlaget är kvalitetssäkrat vad gäller användarnytta, affärsmässighet, informationssäkerhet och juridik. Detta har i betydande mån ökat tjänstens värde och stärkt Tolkvox AB:s kommersiella förutsättningar.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i en användarcentrerad, innovativ och iterativ process. I denna har användare från sju offentliga och privata kunder i sjukvård, socialtjänst och skola deltagit. I processen har även utvecklare och konsulter inom juridik och informationssäkerhet deltagit.

Externa länkar

En enklare instruktionsfilm i vilken bl.a. funktionen "ring upp med tolk" beskrivs. Tolkvox webbsida om appen, på vilken det syns hur vissa av prototyperna redan kommersialiserats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.