Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tjänsteproduktion för hållbara dynamiska städer - design av samverkansplattformar i komplexa planprocesser

Diarienummer
Koordinator Konstfack - Institutionen för design, konsthantverk & konst
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets innovativa syfte är att - via designbaserade, arkitektoniska, sociala, filosofiska, organisationsteoretiska och konstnärliga perspektiv - bidra med ny kunskap inom hållbar stadsutveckling. Ett delmål var att - via två workshops - genomföra och utvärdera co-design och interdisciplinär tjänstedesign för planprocesser. Ett annat delmål var att utöka konstellationen med nödvändiga kompetenser inför steg 2. Dessutom har arbetet under steg 1 skapat en förståelse för nödvändigheten av att kombinera denna utvecklingsprocess med system för hållbarhetscertifiering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har gått samman med Sweden Green Building Council. Två nya parter är Upplands Väsby och Varberg kommun, inom ramen för deras resp. stadsutvecklingsprojekt. Projektet har utökats med Kristina Tamm Hallström docent i organisationsteori, Nihad Bunar professor i sociologi, och Jonna Bornemark docent i filosofi. Projektet har en stark potential för beskrivet problem. Behoven hos berörda intressenter är noggrant identifierade. De aktörer som anses betydelsefulla för att driva projektet under det planerade samverkansprojektet är knutna till projektkonstellationen.

Upplägg och genomförande

Projektet har utforskat tjänster i form av samverkansplattformar - co-design och interdisciplinär tjänstedesign - avsedda för planprocesser inom fältet hållbar stadsutveckling. En stor utmaning har handlat om problemhantering kring informations- och erfarenhetsöverföring från en planprocess till en efterföljande. Projektet svarar på denna problemställning genom att förankra plattformarna med stöd av ett etablerat certifieringssystem för stadsdelar, vilket sörjer för planprocessrelaterade krav på kvalitet och tillämpbarhet, etablerad praxis och systematisering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00686

Statistik för sidan