Tjänstelabb offentlig sektor

Diarienummer 2014-00177
Koordinator REGION VÄRMLAND-KOMMUNALFÖRBUND - Region Värmland
Bidrag från Vinnova 275 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utreda förutsättningar att skapa ett tjänstelabb för offentliga tjänster, formulera hur ett tjänstelabb kan organiseras och bedriva sin verksamhet, forma en vision samt plan för fortsatt arbete.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i slutsatsen att det finns goda förutsättningar och behov för att etablera ett regionalt baserat tjänstelabb för offentliga verksamheter. Tjänstelabbets arbete kommer att underlättas och kunna skapa bättre hållbara effekter genom att samverkansaktörer besitter egen designbaserad kompetens och en högre innovationsförmåga. Ytterligare identifieras att ett regionalt tjänstelabbs verksamhet underlättas om ett nationellt tjänstelabb för offentliga verksamheter etableras.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits genom dialoger främst i workshopformat med skilda offentliga aktörsgrupper inom region Värmland. Input till processen har även kommit från studiebesök, information från liknande initiativ i andra länder, rapporter samt erfarenheter från etableringen av Landstinget i Värmlands initiativ Experio Lab.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.