Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TINC Ticketbird

Diarienummer
Koordinator TICKETBIRD AB
Bidrag från Vinnova 187 500 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Viktiga resultat som projektet gav

Ticketbird syfte och mål med att delta i programmet Tinc med och att få hjälp med affärsmodell, marknadsanpassning, on-boarding process uppfylldes med råge med hjälp av Tinc teamet, mentorer, föreläsare och gäster.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntade oss att ha en färdig modell och paketering mot en tydlig målgrupp med ett tydligt budskap, vi förväntar oss även lära oss om presentationsteknik. Båda dessa resultat nåde vi genom att gå igenom denna intensiva accelerator, genom hård coaching och mycket fokus där vi gick igenom förändringar och kom fram till nya idéer och resultatet. Vi kan nu presentera våran tjänst på ett helt nytt och attraktivt sätt.

Upplägg och genomförande

Upplägget var 2 dagar i Oslo 3 veckor innan själva Tinc där det hölls i förberedelser med en s.k. "kickoff". Redan där kände vi att detta kommer bli högt tempo med höga krav. Vilket vi uppskattade direkt. Första två veckorna var väldigt fokuserat på utbildningar, 4 olika mentors möten i veckan, medans sista 2 veckorna var mer möten, och att jobba på slutpresentationen. Vi tyckte upplägget var jätte bra!

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 september 2017

Diarienummer 2017-04566

Statistik för sidan