Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TINC spring 2017

Diarienummer
Koordinator 1928 DIAGNOSTICS AB
Bidrag från Vinnova 108 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Viktiga resultat som projektet gav

Måiet med 1928 Diagnostics vistelse i Silicon Valley i samband med TINC var att testa intresset för bolagets produkter på den Amerikanska marknaden, utvärdera potentialen att skala bolagets verksamheter samt skapa nya kontakter. Samtliga aktiviteter uppfylldes.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det finns ett behov och intresse för 1928 Diagnostics produkter på den Amerikanska marknaden inom hälso-segmentet och verksamheten ska nu anpassas för att möta behovet och förbereda inför expansion. Kontakter skapades med potentiella kunder, samarbetspartners och investerare.

Upplägg och genomförande

De huvudsakliga genomförandet skedde genom möten och intervjuer med kunder, samarbetspartners, investerare, branch-kunniga och potentiellt framtida medarbetare. Utöver detta deltog vi även vid seminarier och workshops inom ramen för TINC-programmet. Vi bedömer intresset för 1928 Ds produkter och verksamhet som stort.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 juni 2017

Diarienummer 2017-03328

Statistik för sidan