Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TINC Silicon Valley - Lizer Group

Diarienummer
Koordinator LIZER GROUP AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

TINC-programmet visade sig vara ett otroligt genomarbetat program med en högst målmedveten ledning. Vi är mycket imponerade över den kvalitet som programmet håller vad gäller mentorer, föreläsare samt tillgång till nätverk. Programmet är genomgående resultatorienterat och direkt applicerbart på den egna rörelsen.

Resultat och förväntade effekter

Under de fyra veckorna har vi utvecklat våra affärsstrategier på ett mycket tillfredställande sätt och vi är nu in en betydligt bättre position än innan programmet. Den enskilt viktigaste effekten av programmet är att vi valt att smalna av vår verksamhet för att snabbare skapa en stark position inom ett avgränsat område. Vi bedömer att sannolikheten för att vi skall lyckas ökat markant som följd av vårt deltagande i TINC.

Upplägg och genomförande

Under fyra veckor har vi arbetat från världens tech-hub Silicon Valley där vi fått tillgång till mentorer som hjälpt oss att komma närmare våra mål. Med veckovisa mentorsessioner har vi arbetat målinriktat för att exekvera de strategier vi diskuterat innan varje uppföljningstillfälle vilket gjort att utvecklingstakten varit enormt hög.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04364

Statistik för sidan