Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillverkning av Caprolactone från Sockerplattformen

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi och kemiteknik
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie var att grundligt arbeta igenom konceptet kring caprolactoneproduktion från sockerplattformen och utarbeta ett delprojektförslag som kan söka bidrag inom Bioinnovations utlysning. En ansökan för ett delprojekt inom Bio-innovation är inskickad.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av denna förstudie är en inskickad ansökan för ett del-projekt till Bio-innovation.

Upplägg och genomförande

Förstudien har aktivt arbetat med att inkludera ett andra företag, göra detaljerade litteraturstudier, undersökt marknadsmässiga förutsättningar och skrivit en ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05090

Statistik för sidan