Tillvaratagande av internationell kompetens

Diarienummer 2013-04831
Koordinator FORES (FORUM FÖR REFORMER OCH ENTREPRENÖRSKAP)
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att bli ett substantiellt bidrag till en diskussion om hur Sverige idag tillvaratar internationell kompetens och hur detta måste ske på ett bättre och mer strategiskt sätt. Målet var att frågan lyfts högre upp på den politiska agendan och i samhällsdebatten, samt genom goda exempel och policyrekommendationer visa på hur Sverige som land skulle kunna blir bättre på att tillvarata internationell kompetens.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i en rapport som lanserades den 19 mars 2014. Under lanseringen deltog riksdagspolitiker, representanter från näringslivet samt akademin. Rapporten har fått medial uppmärksamhet genom artiklar i bland annat UNT, SvD och TCO-tidningen. Samt delats ut till deltagare på seminarium för GFMD, Almedalen och i andra relevanta sammanhang. Intresset för rapporten är fortfarande stort och den kommer att presenteras vid fler tillfällen under resterade del av 2014 och 2015. Exempel på detta är bland annat ett seminarium för Svenskar i världen i augusti 2014.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförande har fortlöpt som planerat med undantag för att den färdiga produkten och lanseringen blev försenat med några månader och således lanserades senare än den ursprungliga planen. Detta på grund av omständigheter så som peer-review, trycktid samt lämplighet för lansering (debattklimat och andra arrangemang).

Externa länkar

Video och referat från lanseringen av ´Jakten på det nya kapitalet - Sverige i den globala konkurrensen om kompetens´

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.