Tillgängliggörande av livsmedelsdata

Diarienummer 2015-06599
Koordinator LIVSMEDELSVERKET
Bidrag från Vinnova 124 231 kronor
Projektets löptid december 2015 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att via en webbtjänst tillgängliggöra data från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas som innehåller ca 2100 livsmedel och 50 energi- och näringsämnen. Genom webbtjänsten skapas bättre förutsättningar för forskare, livsmedelsmyndigheter och andra intressenter att använda dessa data i sina olika forskningsarbeten eller för utveckling av appar och tjänster. Datamängden beskrivs med DCAT-AP.

Resultat och förväntade effekter

Genom att låta externa parter använda Livsmedelsverkets data om livsmedel och näringsinnehåll ökar möjligheten för dem att utveckla nya tjänster inom området mat och hälsa. Data om livsmedel och näringsinnehåll är populär att använda av olika programutvecklare för att bygga appar om träning, matdagböcker, näringsinnehåll, m.m. Projektet har givit involverad personal ökad kompetens och erfarenhet av öppen data och om DCAT-AP.

Upplägg och genomförande

Livsmedelsdatabasen granskades för att välja ut vilken data som skulle ingå i datamängden. Informationsklassning gjordes av datamängden som sedan granskades av nutritionister för att säkra kvalitén. Vidare beskrevs datamängden enligt DCAT-AP, information om datamängden publicerades på Livsmedelsverkets hemsida och en webbtjänst utvecklades.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.