Tillgängliggörande av data om matvanor

Diarienummer 2015-06596
Koordinator LIVSMEDELSVERKET
Bidrag från Vinnova 203 618 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte med projektet är att via en webbtjänst tillgängliggöra data från två av Livsmedelsverkets studier om svenska folkets matvanor, Riksmaten barn 2003 och Riksmaten vuxna 2010-11. Genom webbtjänsten skapas bättre förutsättningar för forskare, livsmedelsmyndigheter och andra intressenter att använda dessa data i sina olika forskningsarbeten inom området mat och hälsa och därmed bidra till bättre folkhälsa. Datamängden är beskriven enligt DCAT-AP för att vara lättare att förstå vad den innehåller samt enklare att hitta.

Resultat och förväntade effekter

Genom att göra dessa data om livsmedelskonsumtion och matvanor lätttillgängliga för forskare och myndigheter kommer fler analyser att kunna utföras på ett enklare sätt som därmed kan bidra till att förbättra folkhälsan i Sverige. Datamängden kan t.ex användas för: - Epidemiologisk forskning inom nutrition och toxikologi. - Referensdata för olika typer av nutritionsstudier. - Exponeringsuppskattningar i befolkningen av kontamininanter i livsmedel. - Konsekvenser av konsumtion av olika livsmedel för klimat och miljö.

Upplägg och genomförande

En inventering gjordes av vilka matvaneundersökningar som var möjliga att tillgängliggöra, samt kvalitetssäkring av dess data. Vidare beskrevs datamängden, webbsidor publicerades och en webbtjänst utvecklades.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.