Tillförlitlig Realtidskommunikation

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03431

Statistik för sidan