Tillförlitlig Realtidskommunikation

Diarienummer 2008-03431
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - juni 2013
Status Avslutat