Reliable Real-Time Communications

Reference number
Coordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik
Funding from Vinnova SEK 2 200 000
Project duration December 2008 - June 2013
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-03431

Page statistics